Επικοινωνία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
210 6047000
Επικοινωνία μέσω email
marketing@archimedes.gr
Τηλέφωνο: 210 6047000
Email: marketing@archimedes.gr

Barcodes & Mobility

Το άρτια οργανωμένο τμήμα Barcodes και Mobility της Αρχιμήδης ΑΕ απευθύνεται κυρίως στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (καταστήματα λιανικής πώλησης, εταιρείες μεταφορών και αποθήκευσης, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, κλπ) και προσφέρει:

  • Εφαρμογές για την ταχύτερη, αξιόπιστη και αυτοματοποιημένη διακίνηση των προϊόντων που στηρίζονται στις τεχνολογίες των barcodes, ασυρμάτων δικτύων WiFi, θερμικής εκτύπωσης ετικετών και σύγχρονου λογισμικού.
  • Εξοπλισμό που περιλαμβάνει φορητά τερματικά, barcode scanners, θερμικούς εκτυπωτές και ασύρματα δίκτυα.
  • Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση εφαρμογών και εξοπλισμού, εκπαίδευση και υπηρεσίες που μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε πελάτη, όπως ενοικίαση εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης, κλπ.