Βάζουμε τη σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και εργοστασίων.

Manufacturing Execution System

Το έξυπνο σύστημα οργάνωσης παραγωγής, αυτοματοποίησης και ιχνηλασιμότητας για βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Warehouse Execution System

Το έξυπνο σύστημα οργάνωσης αποθήκης για κάθε εμπορική και τεχνική επιχείρηση.

Zebra
Datalogic
Datamax-Oneil
Psion
Labels-Ribbons