Επικοινωνία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
210 6690900
Επικοινωνία μέσω email
marketing@archimedes.gr
Τηλέφωνο: 210 6690900
Email: marketing@archimedes.gr
Αυξήστε την παραγωγικότητα στην αποθήκη

Η αποθήκη ως κομβικό σημείο των επιχειρησιακών διαδικασιών

Η αποθήκη είναι σημείο-κλειδί για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Καθημερινά διακινούνται εκατοντάδες υλικά εντός και εκτός της αποθήκης: Α’ ύλες, υλικά συσκευασίας, εμπορεύματα και τελικά προϊόντα προς αποστολή σε διανομείς, μεταπωλητές ή τελικούς πελάτες.
Για την διαχείριση των διαδικασιών της αποθήκης, απαιτείται η ενσωμάτωση της πληροφορίας διακίνησης και αποθήκευσης των προϊόντων στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή γίνεται είτε με χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων είτε με αυτόματο τρόπο μέσω barcode scanning. Στην περίπτωση της αυτόματης εισαγωγής, η πληροφορία μεταφέρεται είτε περιοδικά μέσω επεξεργασίας batch είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω ασύρματου δικτύου LAN.